ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS 2020/4

АЛТАИСТИКА, ТЮРКОЛОГИЯ, МОНГОЛИСТИКА

Издатель: Международная Тюркская академия

ISSN: 2788-4090 (online)
ISSN: 2788-4082 (print)

Текущий выпуск: PDF

 

 

 

ПҮГҮ АЙМАГТ ХОЛБОГДОХ АРХЕОЛОГИЙН ШИНЭ СУРВАЛЖУУД
Б.Г. Батболд

УЛИАСТАЙ ДАХЬ ЭРТНИЙ ХОТЫН ТУУРЬ
Д. Баярсайхан

РЕКА СЫРДАРЬЯ В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XV-XIX ВВ.
Н.А. Атыгаев, О. Канаи

ОБЛОМКИ КРЫМСКОГО ХАНСТВА: БОРЬБА ГИРЕЕВ И НОГАЙЦЕВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ 1783 Г.
Я.В. Пилипчук

БИЧИГ ҮСЭГТ СУРАЛЦАХ ҮНДЭСНИЙ АЯН: 1936-1945 ХАНДЛАГА, ҮР ДҮН, ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ
Б. Баясгалан

МОНГОЛ ДАХЬ УГСААТАН СУДЛАЛЫН УХААНЫ ТҮҮХЭН ТОЙМ: ДЭГ БА ХӨГЖИЛ
Г. Бямбарагчаа

УГСАА ЗАЛГАМЖИЛСАН ЗАСАГ НОЁДЫГ ЗАСАГ ДАРГА БОЛГОСОН НЬ
Н.Батболд

Back to top button