БИЧИГ ҮСЭГТ СУРАЛЦАХ ҮНДЭСНИЙ АЯН: 1936-1945 ХАНДЛАГА, ҮР ДҮН, ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ

Баясгалан Б.

Товчлол

Дэлхийн 2-р дайны жилүүдэд 1000 жилийн түүхтэй, сонгодог, үндэсний монгол бичиг, үсгийг халсан явдал маш ээдрээтэй, дутуу судлагдсан түүхэн асуудлын нэг юм. 1941 оны 3-р дугаар сард монголын ард түмэн оюуны хийгээд соёлын хүнд шоконд орсон нь одоогийн өндөрлөгөөс харахад тодорхой байдаг. 1936 оноос хойш амжилттай хэрэгжиж байсан үндэсний монгол бичиг үсэгт суралцах аян гэнэт 180 хэм эргэж эхлээд латин, залгуулаад орос үсэгт хүчээр сургах хүнд сорилтыг монголын ард түмэнд тулгасан.

Түлхүүр үгс: Монгол улс, монгол бичиг, латин үсэг, орос үсэг, цагаан толгой, бичиг үсэгт суралцах үндэсний аян, хос бичигтэн үндэстэн болох, монгол бичигт буцаж бүрэн шилжих.

Статья PDF Скачать

Цитировать

doi.org/10.53042/ATAM/vol4_issue4_A5

Баясгалан Б. Бичиг үсэгт суралцах үндэсний аян: 1936-1945 хандлага, үр дүн, туршлага, сургамж. // Алтаистика, тюркология, монголистика. — 2020 — №4 – б.95-109.

Back to top button