УГСАА ЗАЛГАМЖИЛСАН ЗАСАГ НОЁДЫГ ЗАСАГ ДАРГА БОЛГОСОН НЬ

Батболд Н. (120-129)

Товчлол

Монгол дахь засаг захиргааны зохион байгуулалт нь өмнөх нийгмийн бэлгэдэл болж байсан язгууртан ноёдын нийгмийн байр суурийгч өөрчлөх шалтгаан болж байв. Түүний нэг жишээ нь угсаа залгамжилсан ноёдыг дарга гэсэн байр суурьтай болгох үйл явц байв. Энэ нь нэг талаараа тэдний улс төрийн нөлөөг бууруулах ажлын эхлэл болж байв. Энэхүү үйл ажиллагааг явуулсанаар тэдний хөрөнгийг хураах, хэлмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлжээ.

Түлхүүр үг: Засаг ноёд, хошуу дарга, засаг дарга, засаг захиргааны өөрчлөлт

Статья PDF Скачать

Цитировать

doi.org/10.53042/ATAM/vol4_issue4_A7

Батболд Н. Угсаа залгамжилсан засаг ноёдыг засаг дарга болгосон нь // Алтаистика, тюркология, монголистика. — 2020 — №4 – б. 120-129.

Back to top button