ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS 2021/4

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА

Шығарушы: Халықаралық Түркі академиясы

ISSN: 2788-4090 (online)
ISSN: 2788-4082 (print)

Кезекті саны: PDF

 

 

 

 

ГОРОДА КОЧЕВНИКОВ В МОНГОЛИИ
А. Энхтур

СТРУКТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ДЕШТ-И КЫПЧАК
Я.В. Пилипчук 

О ГЕРУНДИИ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Ф.Ш. Куанганов

БАЙЫРҒЫ ТҮРКТЕРДЕГІ «ҚҰТ» ҰҒЫМЫ
Н.Е. Бөгенбаев

Back to top button